Run for Child Vision 2019

Run for Child Vision 2019

วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562

วัดสหธรรมาราม ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน

รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  Chaiyasit Rattanasangwalya 66 - M
  กรกนก จันทร์เกตุ 55 - L
  จันทร์สุดา สุวรรณคีรี 27 - S
  จิตรวี เกษตรศิริกุล 41 - M
  ฐนรินทร์ วิจิตร์วรินธร 30 - SS
  ฐาปาณีย์ คชคงแท้ 43 - M
  ณฌณ พรรคสมพร 47 - M
  ทราย สุขแสน 26 - M
  ทัศน์ไชย สุวรรณสุขสิริ 52 - XL
  น้ำพลอย เพ็งผ่าน 22 - S
  ประเสริฐ สิทธิพงษ์ 46 - XL
  ปองภพ เพ็ญผล 45 - 2XL
  ภัทรภร ฐิติ​ช​รัล​ 46 - L
  มณีนุช ธนะรุ่งเพชร 31 - SS
  วรฐ วงศ์สนิท 30 - M
  วิภาดา มีขวัญ 31 - SS
  วิรัตน์ ภูวังแทบ 55 - XL
  สุกรรณญา เกษม 46 - S
  สุรสิทธิ์ เศรษฐนนันท์ 72 - L
  เกียรติกูล ตาบทอง 44 - L
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  พรัณนนท์ แสงทวีสุหิรัญ 43 - L
  Alex Dovgal 23 - SS
  Anan NITIVIBOOL 27 - M
  Eugenia Iaremchuk 37 - M
  Nutthasit Chumesamakee 35 - L
  Panupong Suntornsophan 31 - M
  PATHOMPORN BUTSEAN 45 - SS
  Pongsapak Pebgnoo 24 - L
  Saranthorn Panthong 41 - S
  Sarika Leecharoen 40 - M
  กิตติยา กลัดสมบูรณ์ 28 - XL
  ขนิษฐา วินทะไชย 34 - M
  ขนิษฐา โสคำภา 31 - S
  จีระวัฒน์ หรือตระกูล 35 - M
  ชนกพร อาศัยธรรมกุล 30 - SS
  ชวพร เทพผดุงพร 34 - L
  ชวัลลักษณ์ เกษมสุขไพศาล 29 - M
  ณรงค์ฤทธิ์ นันทตันติ 45 - S
  ธนภัทร ฐิติชรัล 20 - M
  ธนาวุฒ เพิ่มทรัพย์ 29 - L
  ธนเดช ฐิติชรัล 19 - M
  นรินทร์ แสงทอง 33 - M
  นฤพล มะสะพันธ์ 35 - L
  นัทธพงศ์ นัท 35 - L
  นางพรพรรณ์ วงศ์ประเสริฐ 50 - S
  นางสาวอรพรรณ โพธิชัย 33 - S
  นายกฤษฎา ใจซื่อกุล 38 - 2XL
  นายวศิน ช่องวารินทร์ 40 - XL
  นายสมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ 48 - M
  บำรุง รุ่งวงศ์สกุล 55 - L
  บุญญฤทธิ์ กรัดจินดา 19 - XL
  ประพจน์ ด้วงสงค์ 42 - XL
  ปรีชา ลี้ธารากุล 40 - M
  ปัญญา เต็งมีศรี 58 - L
  ปัญญารัต์ ป้องนาลา 35 - M
  พรศักดิ์ นิศพันธ์ 35 - M
  พิเชษฐ์ ปานอ่อน 30 - S
  พีร์วรัญ อ่วมสอาด 38 - S
  ภัทรพล ภักดีบุรุษ 38 - L
  ภูริเดช รุ่งวงศ์สกุล 24 - S
  มโนช ทะวารัมย์ 41 - 2XL
  รัตนาภรณ์​ กลัดเจริญ 38 - M
  วรณัน ณ นคร 62 - M
  วรวุฒิ แซ่เตีย 41 - L
  วิจิตรตรา บุญประเสริฐ 30 - SS
  สมหมาย สินธุวรานนท์ 55 - L
  สิทธิศักดิ์ ดีเด่น 61 - M
  สุรบดี ดีเด่น 18 - M
  สุริยา กลิ่นบานชื่น 44 - M
  อังควราณ์ อัฏฐะวีณ์ 34 - M
  อาภาภัทร พิเศษฤทธิ์ 30 - M
  เทพนฤทธิ์ พรรคสมพร 45 - L
  เอกลักษณ์ เมืองสุวรรณ 32 - S
  โสภณ อนุรัตน์พานิช 32 - S

 

* อายุ และ ช่วงอายุ อ้างอิง ณ วันที่จัดกิจกรรม
** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่
LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน