Run for Child Vision 2019

Run for Child Vision 2019

วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562

วัดสหธรรมาราม ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน

รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  Chaiyasit Rattanasangwalya 65 - M
  กรกนก จันทร์เกตุ 54 - L
  จันทร์สุดา สุวรรณคีรี 26 - S
  จิตรวี เกษตรศิริกุล 40 - M
  ฐนรินทร์ วิจิตร์วรินธร 29 - SS
  ฐาปาณีย์ คชคงแท้ 42 - M
  ณฌณ พรรคสมพร 46 - M
  ทราย สุขแสน 25 - M
  ทัศน์ไชย สุวรรณสุขสิริ 51 - XL
  น้ำพลอย เพ็งผ่าน 21 - S
  ประเสริฐ สิทธิพงษ์ 45 - XL
  ปองภพ เพ็ญผล 44 - 2XL
  ภัทรภร ฐิติ​ช​รัล​ 45 - L
  มณีนุช ธนะรุ่งเพชร 30 - SS
  วรฐ วงศ์สนิท 29 - M
  วิภาดา มีขวัญ 30 - SS
  วิรัตน์ ภูวังแทบ 54 - XL
  สุกรรณญา เกษม 45 - S
  สุรสิทธิ์ เศรษฐนนันท์ 71 - L
  เกียรติกูล ตาบทอง 43 - L
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  พรัณนนท์ แสงทวีสุหิรัญ 42 - L
  Alex Dovgal 22 - SS
  Anan NITIVIBOOL 26 - M
  Eugenia Iaremchuk 36 - M
  Nutthasit Chumesamakee 34 - L
  Panupong Suntornsophan 30 - M
  PATHOMPORN BUTSEAN 44 - SS
  Pongsapak Pebgnoo 23 - L
  Saranthorn Panthong 40 - S
  Sarika Leecharoen 39 - M
  กิตติยา กลัดสมบูรณ์ 27 - XL
  ขนิษฐา วินทะไชย 33 - M
  ขนิษฐา โสคำภา 30 - S
  จีระวัฒน์ หรือตระกูล 34 - M
  ชนกพร อาศัยธรรมกุล 29 - SS
  ชวพร เทพผดุงพร 33 - L
  ชวัลลักษณ์ เกษมสุขไพศาล 28 - M
  ณรงค์ฤทธิ์ นันทตันติ 44 - S
  ธนภัทร ฐิติชรัล 19 - M
  ธนาวุฒ เพิ่มทรัพย์ 28 - L
  ธนเดช ฐิติชรัล 18 - M
  นรินทร์ แสงทอง 32 - M
  นฤพล มะสะพันธ์ 34 - L
  นัทธพงศ์ นัท 34 - L
  นางพรพรรณ์ วงศ์ประเสริฐ 49 - S
  นางสาวอรพรรณ โพธิชัย 32 - S
  นายกฤษฎา ใจซื่อกุล 37 - 2XL
  นายวศิน ช่องวารินทร์ 39 - XL
  นายสมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ 47 - M
  บำรุง รุ่งวงศ์สกุล 54 - L
  บุญญฤทธิ์ กรัดจินดา 18 - XL
  ประพจน์ ด้วงสงค์ 41 - XL
  ปรีชา ลี้ธารากุล 39 - M
  ปัญญา เต็งมีศรี 57 - L
  ปัญญารัต์ ป้องนาลา 34 - M
  พรศักดิ์ นิศพันธ์ 34 - M
  พิเชษฐ์ ปานอ่อน 29 - S
  พีร์วรัญ อ่วมสอาด 37 - S
  ภัทรพล ภักดีบุรุษ 37 - L
  ภูริเดช รุ่งวงศ์สกุล 23 - S
  มโนช ทะวารัมย์ 40 - 2XL
  รัตนาภรณ์​ กลัดเจริญ 37 - M
  วรณัน ณ นคร 61 - M
  วรวุฒิ แซ่เตีย 40 - L
  วิจิตรตรา บุญประเสริฐ 29 - SS
  สมหมาย สินธุวรานนท์ 54 - L
  สิทธิศักดิ์ ดีเด่น 60 - M
  สุรบดี ดีเด่น 17 - M
  สุริยา กลิ่นบานชื่น 43 - M
  อังควราณ์ อัฏฐะวีณ์ 33 - M
  อาภาภัทร พิเศษฤทธิ์ 29 - M
  เทพนฤทธิ์ พรรคสมพร 44 - L
  เอกลักษณ์ เมืองสุวรรณ 31 - S
  โสภณ อนุรัตน์พานิช 31 - S

 

* อายุ และ ช่วงอายุ อ้างอิง ณ วันที่จัดกิจกรรม
** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่
LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน